Als je lid van een vereniging bent, betaal je contributie. Ook bij Scouting. Doordat je deze contributie betaalt, kun je wekelijks naar de opkomsten, beleef je uitdagende avonturen en ontwikkel je.

Voor het seizoen 2023/2024 is de volgende contributie vastgesteld:

  • Welpen (7 t/m 11 jaar): 120,00 euro per jaar.
  • Scouts (11 t/m 15 jaar): 132,50 euro per jaar.
  • Explorers (15 t/m 18 jaar): 120,00 euro per jaar; daarnaast wordt er van de Explorers verwacht dat ze door middel van acties geld ophalen voor hun zomerkamp.
  • Plusscouts  (18+): 50 euro per jaar voor niet vrijwilligers, 25 euro per jaar voor vrijwilligers.

De bijdragen voor Scouting Regio Utrechtse Heuvelrug en  Scouting Nederland zijn bij de contributie inbegrepen. Meer informatie over de verschillende bijdrages kun je hier nalezen.

Kampen & uitjes
Weekendkampen en uitjes zijn inbegrepen in het contributiebedrag. Bij deelname van het zomerkamp wordt er een extra bijdrage gevraagd:

  • Welpen (7 t/m 11 jaar): +/- 75 euro voor een 5-daags Hemelvaartskamp in een clubhuis van een andere groep
  • Scouts (11 t/m 15 jaar): +/- 130 euro voor een 7-daags zomerkamp op een labelterrein van Scouting Nederland
  • Explorers (15 t/m 18 jaar): +/- 150 euro voor een 7-daags zomerkamp op een kampeerterrein in het buitenland

Uniform
Als je geïnstalleerd wordt heb je een ScoutFit blouse (vanaf 37,50 euro) met bordeauxrode effen das (7,95 euro) en dasring (vanaf 2,50 euro) nodig. Deze zijn nieuw te koop bij de Scoutshop, maar je kan deze ook tweedehands van iemand overnemen.

Bijdrage gemeente

Heb je een minimuminkomen en wil je je kind toch graag laten meedoen aan Scouting? Dan kom je misschien in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van je gemeente.

Deze bijdrage is in de gemeente Nijkerk € 300 per kind per jaar, de gemeente vindt het namelijk belangrijk dat iedereen meedoet in de maatschappij en dat financiële beperkingen de deelname aan sport en ontspanningsactiviteiten niet in de weg staan. Meer informatie vind je bij het onderdeel Meedoen van het Kindpaket op de site van de gemeente Nijkerk.

De gemeente Amersfoort vindt dat ieder kind mee moet kunnen doen met sporten, muziekles, scouting of schoolreisje. Ook als je dit zelf niet kan betalen, kan je kind meedoen aan leuke activiteiten. Kijk bij het Kindpakket op de site van de gemeente Amersfoort welke regelingen er zijn.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wil je kind graag bij ons op les maar is het lesgeld een probleem? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het fonds is er voor mensen met een uitkering, voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Het fonds betaalt voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar het lesgeld en de huur van een instrument.

Hoe werkt het?
Je kunt als ouder niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, de buurtsportcoach, schuldhulpverlening of iemand van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken op les.

Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen in het land op de website.

Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan de lesgever betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.

Stichting Leergeld Nijkerk

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.

Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen.

Onze lokale Leergeld stichtingen stellen, afhankelijk van de lokaal beschikbare financiële middelen en het lokale voorzieningenaanbod van andere instanties en organisaties, elk hun eigen toekenningsbeleid en vergoedingenbeleid vast. Doorgaans ligt de inkomensgrens die door Leergeld stichtingen wordt gehanteerd, om voor ondersteuning in aanmerking te komen, rond de 120% van het bijstandsniveau, maar dat kan dus lokaal afwijken. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om maatwerk te verlenen.

Lees hier hoe je een aanvraag kan indienen.

Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderhulp helpt kinderen en jongeren in armoede van 0 tot 21 jaar die in ons land opgroeien in armoede. Dit doen we door simpele dingen, waar andere instanties niet mee kunnen helpen, tóch mogelijk te maken. Zodat deze kinderen er gewoon bij kunnen horen en dezelfde kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind.

Dus kan een kind niet voor hulp bij fondsen als Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur of Stichting Jarige Job terecht? En kan de gemeente ook niks betekenen? Dan zijn wij er voor deze kinderen. Onvoorwaardelijk. Wij helpen al sinds 1959 kwetsbare kinderen. Want wij vinden dat alle kinderen erbij moeten kunnen horen. Ook als er thuis niet genoeg geld is.

Ouders kunnen niet zelf een aanvraag bij ons indienen. Iemand die professioneel bij het gezin betrokken is, kan dat wel. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of iemand van het wijkteam van de gemeente. Als ouders niet weten bij wie ze moeten zijn, helpen wij ze graag op weg. Lees hier meer over de werkwijze en om een aanvraag te doen.