We doen ons best om te zorgen dat Scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting Hiawatha zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan het zijn dat je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers. Voor dit soort situaties is er binnen Scouting Hiawatha een vertrouwenspersoon aangesteld.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Maar het kan ook over andere zaken gaan, die betrekking hebben op het deelnemen aan scouting. Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid niet deel kan nemen aan een kamp.

Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in overleg, contact gezocht moeten worden met het bestuur en het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem. In ernstigere gevallen kan hij/zij ook steun zijn bij het doen van aangifte en in gang zetten van het protocol ongewenst gedrag.

Kortom

De vertrouwenspersoon kan dus worden benaderd als je een probleem hebt, dat je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor vrijwilligers.

We hopen dat niemand de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben, omdat het natuurlijk beter is als je problemen direct met elkaar bespreekt. Ook willen we onderstrepen dat het eerste aanspreekpunt bij problemen altijd de voorzitter of groepsbegeleider is.

Wie is de vertrouwenspersoon?

Maar wie is nou onze vertrouwenspersoon? Ze stelt zichzelf hieronder voor:

Hallo allemaal,

Ik ben Marjolein van den Berg, ik ben 37 jaar oud Marjolein van den Bergen woon in Hoevelaken samen met mijn man en twee dochters. Ik werk als orthopedagoog binnen het voortgezet speciaal onderwijs met jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. Sinds kort ben ik de vertrouwenspersoon voor Hiawatha. Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen kan praten en aan wie je een vraag kunt voorleggen. Ik vind het erg belangrijk dat iedereen zijn verhaal kwijt kan. Natuurlijk is het fijn om leuke ervaringen te delen maar soms gebeuren er ook dingen die niet fijn zijn. Als je iets meemaakt wat niet fijn is, helpt het om erover te praten met iemand die naar je luistert en met je meedenkt. Als vertrouwenspersoon ben ik bereikbaar voor iedereen: ouders, jeugdleden en vrijwilligers. Ik ben bereikbaar via dit e-mailadres: vertrouwenspersoon@hiawatha.nl .