Wie is Scouting Hiawatha?

Scouting Hiawatha is een Scoutingvereniging in Hoevelaken. Voor ons is scouting vooral fun. Kinderen zijn enerzijds bezig met veel rennen en vliegen in diverse spelvormen, anderzijds leren ze zich met de andere kinderen te redden in omstandigheden die je thuis of op de sportclub niet snel tegen komt.

Ter voorbereiding van de diversen kampen leren de kinderen pionieren, koken, spoorzoeken en nog veel meer. Het hoogtepunt is het zomerkamp voor de Scouts en Explorers en het Hemelvaartkamp voor de Welpen & Kabouters. Spelen in het bos, broodjes bakken boven het kampvuur en natuurlijk de ‘hike’ (een meerdaagse trektocht) voor de oudere kinderen. Uiteraard is daar altijd een volwassene bij, maar de kinderen moeten het allemaal wel zelf doen.

Hoe formeel zijn wij?

Wij nemen de veiligheid van de kinderen en de voorbereiding van de programma’s zeer serieus. Minder serieus nemen wij de formele kant. De geïnstalleerde kinderen dragen een blouse en we doen gezamenlijk een opening en afsluiting van de bijeenkomsten. Ook doen we af en toe aan insignes, maar dat moet allemaal functioneel zijn en de kinderen moeten zelf aangeven dat ze dat willen. Fun staat voorop en als het niet regent gaan we het bos in. Veel bewegen en leuke spellen.

Welke speltakken hebben we?

Scouting Hiawatha heeft op dit moment vier speltakken:

Een stukje geschiedenis

Scouting Hiawatha is opgericht op 6 juli 1962. Er werd gestart met 12 leden, een hopman, een vaandrig en een bestuur. Het eerste clubhuis werd ook gebouwd aan de Veenwal maar ver van de huidige locatie; helemaal tegen Zwartebroek aan. De kosten bedroegen toen het enorme bedrag van 5000 gulden. De bedoeling was dat het clubhuis 10 jaar dienst zou doen, maar het werden er 30.

Door de groei van Scouting Hiawatha ontstond er wel na een aantal jaren behoefte aan meer ruimte. In 1979 lagen er uitgewerkte plannen. Het duurde nog tot het begin van de negentiger jaren voordat met de bouw begonnen kon worden. In juni 1992 werd het nieuwe clubhuis feestelijk in gebruik genomen tegelijk met de viering van het 30-jarig bestaan.

Het aantal Scoutingleden was inmiddels gegroeid tot ongeveer 90. In 2022 is het 60-jarig bestaan gevierd. Met een groep Welpen, een groep Scouts en een groep Explorers zijn we al jaren een bloeiende jeugdvereniging in Hoevelaken.