Als vereniging heeft Scouting Hiawatha ook te maken met omgangsvormen tussen leden, menselijk gedrag in al zijn voorkomen, en met alle facetten van de opvoeding en het opgroeien van haar jeugdleden in het algemeen.

Ook pesten kan voorkomen binnen de vereniging. Het gebeurt gelukkig niet vaak maar vanwege de grote impact van pesten voor betrokkenen willen we als scoutinggroep een duidelijke lijn uitzetten om op gelijke manier om te gaan met pesterijen.

Met dat doel is het pestprotocol ontwikkeld. Het doel van dit protocol is uiteenzetten wat wij onder pesten verstaan en hoe wij omgaan met pesterijen.

Dit protocol is verstrekt alle ouders en leden en is hier te na te lezen.