Binnen een vereniging worden afspraken gemaakt. Je kunt ze beschouwen als huisregels die zorgen voor binding en verantwoording. Eigenlijk zijn het voorwaarden voor goed functioneren in de organisatie. Deze afspraken zijn bij Scouting vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Het huidige huishoudelijk reglement is op 16 maart 2021 vastgesteld door de groepsraad. Dit is het hoogste orgaan binnen onze vereniging. Het huishoudelijk reglement, inclusief de appendices, kun je hieronder downloaden: